यस प्रणालीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र (कार्डको) अवस्था लगायत विविध सेवाका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । व्यक्तिको विवरण रुजु पश्चात आवेदकको मोबाईलमा परिचयपत्र नम्बर (NIN), परिचयपत्रको अवस्था लगायत अन्य जानकारी प्राप्त हुनेछ । व्यक्तिले प्राप्त गरेको आवेदन नम्बर बाट व्यक्ति स्वयेमले समेत आवेदनको अवस्था हेर्न सक्नेछन् ।

परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धि जानकारी
परिचयपत्र (कार्ड) सम्बन्धि जानकारी
अन्य जानकारी
दर्ता
तपाईको अनुरोधको अवस्था थाहापाउनुहोस्
खोजी गर्नुहोस्